«

»

شرکتهای پخش مواد غذایی

نام شرکت: شرکت پخش سیوند
نوع فعالیت: پخش مواد غذایی
آدرس: شیراز-بلوار هفت تنان
تلفن تماس: _ 07136372158-09365019898
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:پخش مواد غذایی و بهداشتی طراوت
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: بندر عباس_خ بهادر جنوبی_پاساژ سامی
تلفن تماس: 09171616133
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت: شرکت دلتا110
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: شیراز-خ تختی-مجتمع تجاری پارس-واحد1
تلفن تماس: ****
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت: پخش مواد غذایی سریع شیراز
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:شیراز
تلفن تماس:****
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت: شرکت سریر نشاط
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: شیراز-م،بسیج-خ،قدمگاه-خ،فرحبخش-پ،23- ط،2
تلفن تماس: ****
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:شرکت پخش چی توز
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: شیراز-بلوار نصر- ک5
تلفن تماس:****
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت: شرکت فضیلت فجر
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: شیراز-خ،تیموری-روبروی بانک ملی
تلفن تماس: ****
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:شرکت سینا بازرگانان پاسارگاد
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: شیراز- بلوار ولایت-بعد از پمپ بنزین
تلفن تماس: ***
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت: شرکت مهر پخش اندیشه تدبیر
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: شیراز-کیلومتر5 جاده مرودشت-اکبراباد- بلوارتلاش
تلفن تماس:****
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت: شرکت پخش موادغذایی نوش
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: عادل آباد_کوچه62_جنب ایران خودرو
تلفن تماس: ****
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت: شرکت بازار گستر پگاه
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس: شیراز- فلکه نمازی- مرکز اموزش وتحقیقات صنایع شیر
تلفن تماس: ***
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

نام شرکت:
نوع فعالیت:پخش مواد غذایی
آدرس:
تلفن تماس:
آدرس سایت:

شیرازصنف

اطلاعات بیشتر

 

Permanent link to this article: http://shirazsenf.com/?p=537